Ogłoszenia

Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie, w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu. Odbywa się w formie cyklu wykładów w których udział biorą neurobiolodzy, neurolodzy, studenci oraz uczniowie szkół średnich.

Tydzień Mózgu 2020 w Krakowie

pod hasłem - „ Osiągnięcia neuronauki w XX i XXI wieku ”

19-24 października 2020

Tydzień Mózgu 2020 odbędzie się w formie zdalnej. Więcej na:

https://ptpk.org/tydzien_mozgu.html

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

grudzień 2, 2020

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika zorganizowało w ramach Dnia Krajobrazu konkurs fotograficzny na najlepszą fotografię przedstawiającą drzewa. Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane w czasopiśmie "Wszechświat", a dla autorów 3 najlepszych zdjęć przewidziane są nagrody książkowe (książki przyrodnicze).

Na konkurs wpłynęło ponad 150 fotografii i mamy już wyniki konkursu.


Pierwsze miejsce zajęło zdjęcie Benjamina Vignau z Francji.

Ben.Vignau_1600x1067.jpg

Drugie miejsce zajęło zdjęcie Heleny Kołobowej z Białorusi.

Helena.Kolobowa_1000x750.jpg

Trzecie miejsce zajęło zdjęcie Henry'ego Horaczko.

Henry.Horaczko_1000x1000.jpg

Wyróżnienie zdobyło zdjęcie Kingi Kopeć.

Kinga.Kopec_450x600.jpg

Na Facebooku https://www.facebook.com/ptpkopernika/ najwięcej lajków, aż 339 zebrało zdjęcie Mariusza Krzysztofa Kowalczyka.

Mariusz.Kowalczyk_1600x1067.jpg

Gratulujemy.