Ogłoszenia

Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie, w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week.
Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu. Odbywa się w formie cyklu wykładów, w których udział biorą neurobiolodzy, neurolodzy, studenci oraz uczniowie szkół średnich.