Prenumerata

Od roku 2020 czasopismo Wszechświat będzie wydawane tylko w wersji cyfrowej w cenie 9 zł/numer, 36 zł/rok. (Prenumeratorom będą wysyłane pliki PDF).
W wersji papierowej będzie wydawany tylko pierwszy numer 1-3 w cenie 12 zł.
Członkowie Towarzystwa otrzymują zniżkę na roczną prenumeratę i płacą tylko 20 zł za roczną prenumeratę cyfrową.
Dostępne są również numery archiwalne czasopisma Wszechświat. Ceny ich są zróżnicowane i w tej sprawie jak i w sprawie prenumeraty proszę się kontaktować pod numerem telefonu 661 482 408 lub mailowo na adres  biuro@ptpk.org
Po dokonanej wpłacie za prenumeratę prosimy o informację o tym fakcie na skrzynkę biuro@ptpk.org podając czego dotyczy zamówienie i adres e-mail Premumeratora, na który ma zostać przesłane pliki numerów cyfrowych. 

Adres i numer konta dla wpłat i przelewów bankowych:

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Pismo Przyrodnicze 
Wszechświat
31-118 Kraków, ul. Podwale 1 m. 2
Bank Zachodni WBK, XXII Oddział Kraków
nr konta 811500 11421220 60339745 0000