Zespół redakcyjny

Sponsor

Dalsze unowocześnianie procesu wydawniczego oraz digitalizacja kwartalnika Wszechświat i prowadzenie strony internetowej w domenie PTPK - zadanie finansowane w ramach umowy 723/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wszechświat jest czasopismem upowszechniającym wiedzę przyrodniczą, przeznaczonym dla szerokich kręgów osób zainteresowanych poszerzaniem swoich wiadomości w tej dziedzinie. Wszechświat udostępnia swoje łamy dla opracowań popularnonaukowych i innych różnorodnych prezentacji ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i zaprasza do współpracy wszystkich chętnych.

 

Redaktorem Naczelnym Pisma Przyrodniczego Wszechświat jest
prof. dr hab. Maria Śmiałowska.

W związku z powyższym materiały do Wszechświata prosimy nadsyłać na adres pocztowy Redakcji lub na adres: redakcja@ptpk.org lub wszechswiat.smialo@onet.pl

Rada Redakcyjna

Przewodniczący: Irena Nalepa
Z-cy Przewodniczącej: Ryszard Tadeusiewicz
Sekretarz Rady: Stanisław Knutelski
Członkowie: Wincenty Kilarski, Michał Kozakiewicz, Elżbieta Pyza, Marek Sanak, January Weiner, Bronisław W. Wołoszyn

Komitet redakcyjny

Redaktor Naczelny: Maria Śmiałowska
Z-ca Redaktora Naczelnego: Barbara Płytycz
Sekretarz Redakcji: Alicja Firlejczyk
Członek Redakcji: Barbara Morawska-Nowak

Adres Redakcji

Redakcja Pisma Przyrodniczego Wszechświat
31-118 Kraków, ul. Podwale 1/2, tel. 661 482 408