II Konferencja Uczniów szkół średnich „Uniwersytecki Inkubator Przyrodniczy 2023”

We czwartek, 25 maja 2023 r. Instytut Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie gościł prawie 200 Uczniów i Nauczycieli z kilkunastu liceów ogólnokształcących południowej Polski. Patronat honorowy nad  wydarzeniem objął Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego - dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, a Organizatorami Konferencji byli dr Jakub Oliwa oraz dr Barbara Dyba z Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi. Podczas inauguracji głos zabrali Goście honorowi: dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP oraz dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP. W czasie sesji plenarnej wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP - Dyrektor Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi.

Młodzi pasjonaci nauk przyrodniczych mieli okazję podzielić się swoim zainteresowaniami w trakcie czterech sesji referatowych oraz sesji posterowej. Ciekawa i zróżnicowana tematyka, bardzo wysoki poziom przygotowanych wystąpień oraz merytoryczna dyskusja po raz kolejny udowodniły wielki potencjał naukowy młodego pokolenia - obecnych licealistów, przyszłych studentów i naukowców, których zaangażowanie, innowacyjne pomysły i energia, będą kreować przyszłość Polskiej Nauki. Oprócz obrad konferencyjnych Uczestnicy zapoznali się również zapleczem naukowo-dydaktycznym Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi oraz ofertą kierunków studiów realizowanych w jednostce, a także możliwością publikacji i zaprenumerowania czasopisma „Wszechświat”, którego numery dołączone zostały do zestawów konferencyjnych przygotowanych dla Uczestników.