Dotacja w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka”

Publikacja materiałów konferencyjnych, artykułów z wykładów wygłoszonych w czasie konferencji Tydzień Mózgu 2023 w Krakowie (Wszechświat 124, nr 1-3 / 2023) została dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka”; nr projektu DNK/SN/550513/2022 ; kwota dofinansowania: 28.352,00 zł.; całkowita wartość projektu: 36.202,00 zł.