Wybuch Wezuwiusza
Wszechswiat sprzed wieku

Słowa kluczowe

wulkan
Wezuwiusz

Abstrakt

W r. 1631, po kilkusetletniej przerwie (od r. 1036), nastąpił wybuch Wezuwiusza, zaliczany donajstraszniejszych, jakie tylko notują dzieje tego wulkanu. Wybuch ten jest tem dla nas interesujący, że posiadamy spółczesny polski opis jego *). Ze względu na wielostronną ważność zabytku tego podajemy tu jego streszczenie.

Wszechswiat sprzed wieku