Jesień na torfowisku Gązwa

Słowa kluczowe

torfowisko
Gązwa
Mazury

Abstrakt

Torfowiska wysokie są szczególnymi mokradłami. Na nich woda opadowa gromadzi się, ale nie odpływa. Dzięki ciągłemu podtopieniu rośliny porastające torfowiska obumierają każdej jesieni. Jednak nie zostają w pełni rozłożone. Przyczynia się do tego stała obecność wody oraz niska aktywność bakterii i grzybów z powodu niezbyt wysokich temperatur i słabego natlenienia. Kolejne nierozłożone warstwy roślin z roku na rok tworzą coraz grubsze pokłady torfu. Akumulacja torfu zachodzi, gdy rozkład szczątków organicznych następuje wolniej niż ich powstawanie. Torfowiska, w których zachodzą takie procesy, nazywane są „żywymi”.