ZARYS KLIMATU OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Słowa kluczowe

zmiany klimatu
topoklimat
Ojców
Ojcowski Park Narodowy
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano klimat Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN) oraz przedstawiono zmienność czasową jego elementów w okresie 1990–2018. W badaniach wykorzystano wyniki pomiarów i obserwacji meteorologicznych wykonywanych na stacji klimatologicznej w Parku Zamkowym w Ojcowie. Ten wieloletni jednorodny ciąg obserwacyjny jest bardzo cenny z naukowego punktu widzenia, gdyż stanowi ważne i praktycznie jedyne źródło informacji o klimacie tego fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Silne urzeźbienie terenu, urozmaicenie form, ekspozycji i spadków, znaczne deniwelacje, a także różnorodność pokrycia i użytkowania sprawiają, że na stosunkowo małej przestrzeni występuje tu duże zróżnicowanie topoklimatyczne. Odzwierciedleniem złożonych stosunków topoklimatycznych jest występowanie mozaiki zespołów roślinnych, o często zupełnie odmiennych wymogach siedliskowych. Uzyskane wyniki badań dotyczące tendencji zmian klimatu OPN wykazały analogie do zmian, które obserwowane są również w innych regionach naszego kraju. Są one szczególnie widoczne w ilości opadów czy we wzroście temperatury.