Dyskusja o pięknie w nauce – w kierunku idei dawnego Uniwersytetu

Słowa kluczowe

definicje piękna
piękno w botanice
znaczenie piękna dla naukowców
seminarium magisterskie

Abstrakt

Artykuł dotyka filozoficznego problemu definicji piękna i znaczenia piękna w nauce i sztuce. Próbuje, na podstawie dyskusji z magistrantami Instytutu Botaniki UJ w czasie seminarium, zastanowić się/odpowiedzieć na pytania: Czy można naukowo zdefiniować piękno? Czy w nauce jest miejsce na kategorię piękna? Czy ewolucja stworzyła piękno i estetykę? Czy naukowcy są wrażliwi na piękno? Ukazuje tzw. „piękno ukryte” w roślinach, które dostrzegać i podziwiać mogą naukowcy, wykorzystujący różne narzędzia i techniki badawcze niedostępne dla osób niezwiązanych z nauką. Jest próbą nawiązania do idei dawnych uniwersytetów, kiedy mistrzowie nauk przyrodniczych podejmowali dyskusje filozoficzne ze studentami.