Wyklęta ćma…

Słowa kluczowe

kladystyka
ćmy
Rhopalocera
nazewnictwo

Abstrakt

Choć w języku polskim, podobnie jak po angielsku, istnieją dwa różne, stare słowa dla określenia dziennych i nocnych przedstawicieli rzędu Lepidoptera, w Polsce od stosunkowo niedawna zauważyć można tendencję do wykluczania nazwy „ćma” z literatury naukowej, a nawet popularno-naukowej, gdyż jest ona uznawana za odnoszącą się do parafiletycznej, a zatem nienaturalnej grupy zwierząt. W celu uniknięcia słowa „ćma” wprowadza się inne terminy, takie jak nocny motyl. Artykuł przedstawia krótki rys historyczny poświęcony słowu „ćma” w języku polskim oraz innych językach europejskich. Przytacza także argumenty na poparcie utrzymania w użyciu słowa „ćma” w użyciu.