Niedaleko pada jabłko od jabłoni – czyli jak rodzice mogą wpływać na mózg swojego potomstwa poprzez mikrobiotę jelitową

Słowa kluczowe

mózg
mikrobiota jelitowa
zdrowie psychiczne
dieta
stres

Abstrakt

Skład mikrobioty jelitowej zmienia się wraz z rozwojem człowieka i jest zależny od czynników takich jak: typ porodu, dieta, stres czy miejsce zamieszkania. Tym samym cechy mikrobioty jelitowej mogą być dobrym odwzorowaniem otoczenia danego człowieka, a być
może również i jego zdrowia psychicznego. Badania prowadzone w ostatnich latach wskazują, że zmiany w zachowaniu mogą być powiązane ze zmianami w składzie mikrobioty jelitowej. Pojawiają się również informacje, że nawet styl życia rodziców może w pewnym
stopniu oddziaływać na mikrobiotę potomstwa poprzez dziedziczenie epigenetyczne. Skumulowany stres w różnej postaci powoduje zmiany w mikrobiocie jelitowej, a wydaje się, że oddziaływanie na mikrobiotę jelitową ma realny wpływ na zdrowie psychiczne. Tym samym
temat ten staje się jednym z ciekawszych obszarów badań ostatnich lat.