Łąki kwietne i ich znaczenie

Słowa kluczowe

łąki kwietne

Abstrakt

Nie można przejść obok nich obojętnie. Te wspaniałe zbiorowiska kwitnących roślin wyglądają przepięknie. Ludzie zatrzymują samochody i fotografują te urzekające cuda natury. Nad łąkami unosi się przyjemny kwiatowy zapach (Ryc. 1, 2, 3). Kwietne łąki rozbrzmiewają wieloma melodiami „wygrywanymi” przez zamieszkujące je owady prostoskrzydłe (pasikoniki i świerszcze).