Jak ochronić materiał genetyczny?

Słowa kluczowe

kwas deoksyrybonukleinowy
czynniki genotoksyczne
mechanizmy naprawcze DNA

Abstrakt

W artykule opisano najważniejsze zagrożenia środowiskowe dla materiału genetycznego – kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) organizmów żywych i sposoby jego ochrony. Zwrócono uwagę na genetyczne skutki działania czynników szkodliwych na DNA. Opisano komórkowe mechanizmy obronne wychwytujące i eliminujące wszelkie nieprawidłowości pojawiające się w zapisie genetycznym danego organizmu. Przedstawiono aktualne osiągnięcia w zakresie badań nad mechanizmami naprawczymi DNA.