Historia badań genetycznych szczątków Mikołaja Kopernika

Słowa kluczowe

Mikołaj Kopernik
badania genetyczne
DNA mitochondrialny
predykcja koloru oczu
identyfikacja

Abstrakt

Autor dzieła De Revolutionibus Orbium Coelestium, Mikołaj Kopernik, został pochowany w bezimiennym grobie w Katedrze we Fromborku. Próby odnalezienia grobu wielkiego polskiego astronoma, podejmowane od wczesnych lat XIX wieku, przyniosły sukces dopiero na początku XXI wieku dzięki szerokim badaniom przeprowadzonym przez interdyscyplinarny zespół kierowany przez profesora Jerzego Gąssowskiego. Dowody antropologiczne zostały wsparte dowodem genetycznym, uznawanym za najbardziej wiarygodny w procesie identyfikacji człowieka. Badania fragmentów szkieletu około 70-letniego mężczyzny odnalezionego w katedrze fromborskiej w pobliżu ołtarza Św. Krzyża, gdzie zgodnie z hipotezą doktora Jerzego Sikorskiego powinien zostać pochowany Mikołaj Kopernik, umożliwiły uzyskanie profili genetycznych w zakresie mitochondrialnego i jądrowego DNA. Badania porównawcze przeprowadzono dzięki odnalezieniu włosów w Calendarium Romanum Magnum, będącym w posiadaniu naszego astronoma przez ponad 20 lat. Wykazały one zgodność profili mitochondrialnego DNA oznaczonych w szkielecie oraz w dwóch włosach znalezionych w Calendarium. Analiza genetyczna wykazała również, że nasz wybitny uczony najprawdopodobniej miał niebieski kolor oczu. Mikołaj Kopernik został powtórnie pochowany w katedrze fromborskiej 22 maja 2010 roku.