Znajdź mnie, jeśli potrafisz: jak tropić nasiona drzew roznoszone przez zwierzęta?

Słowa kluczowe

metody badań
plakietki
proszek fluorescencyjny
radionadajniki
tropienie nasion

Abstrakt

Synzoochoria, czyli roznoszenie nasion drzew i krzewów przez zwierzęta poprzez zakopywanie nasion w kryjówkach, odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu ekosystemów. W niniejszej pracy przedstawiłam trzy metody tropienia nasion roznoszonych synzoochorycznie przez drobne gryzonie (znakowanie plakietkami i proszkiem fluorescencyjnym) i ptaki (radiotelemetria). W artykule omówiłam główne zalety i wady tych metod, biorąc pod uwagę grupy zwierząt roznoszących nasiona, jak i cele prowadzonych badań. Wykazałam, że istotne jest również uwzględnienie struktury siedliska i innych czynników mogących wpływać na wykrywalność nasion. Wybór odpowiedniej techniki tropienia nasion jest kluczowy dla wiarygodnych wyników badań nad rozprzestrzenianiem się roślin i funkcjonowaniem ekosystemów.