OBSERWACJA RZADKIEGO DLA POLSKI GATUNKU WROTKA SQUATINELLA LONGISPINATA W SZTUCZNYM SIEDLISKU
Dariusz Halabowski, Obserwacja rzadkiego wrotka, 139-143

Słowa kluczowe

wrotki
Squatinella longispinata
wrotki peryfitonowe

Abstrakt

W 2016 roku w akwarium Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znaleziono wrotka Squatinella longispinata, gatunku rzadko spotykanego w Polsce. Podano szczegółowe dane dotyczące parametrów fizyczno-chemicznych wody tego sztucznego siedliska. Badany wrotek żyje tam w podobnych warunkach kwasowości wody, jak w warunkach naturalnych. Gatunek ten zaobserwowano w wodzie o wyższej temperaturze i przewodności elektrycznej właściwej, niż było to podawane dotychczas. Wrotki zaobserwowano wśród moczarki argentyńskiej Egeria densa, co potwierdza wcześniejsze sugestie, że należy go zaliczać do grupy wrotków peryfitonowych.

Dariusz Halabowski, Obserwacja rzadkiego wrotka, 139-143