Artykuły autorstwa Józefa Nusbaum-Hilarowicza (1859–1917)
Wszechswiat4-6-2017, 147-155

Słowa kluczowe

Józef Nusbaum-Hilarowicz
ewolucjonizm
zoologia

Abstrakt

Józef Nusbaum-Hilarowicz był polskim zoologiem, ewolucjonistą, tworcą lwowskiej szkoły zoologicznej. Działał naukowo w Warszawie i Lwowie. Słynął jako wspaniały wykładowca z wielkim talentem pedagogicznym i życzliwością dla
studentów. 

Wszechswiat4-6-2017, 147-155