DLACZEGO KOBIETY CHORUJĄ CZĘŚCIEJ NA ZABURZENIA JEDZENIA NIŻ MĘŻCZYŹNI?
rabe-jablonska, zaburzenia jedzenia u kobiet, 18-20

Słowa kluczowe

zaburzenia jedzenia
zaburzenia psychiczne
jadłowstręt
jadłowstręt psychiczny
płeć

Abstrakt

Zaburzenia jedzenia w najnowszych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych obejmują jadłowstręt psychiczny, bulimię psychiczną, napady objadania się oraz atypowe zaburzenia jedzenia. Rozpoznawanie  tych zaburzeń jako zaburzeń psychicznych ma niedługą
historię, bo w najbardziej znanych na świecie klasyfikacjach znalazły się one dopiero w latach 90. XX w., choć ich wierne opisy w literaturze światowej  i dokumentach istniały od dawna i zawsze dotyczyły w przypadku szczególnej ich postaci – jadłowstrętu psychicznego, tylko u kobiet.

rabe-jablonska, zaburzenia jedzenia u kobiet, 18-20