Kambryjskie trylobity dzisiejszego obszaru Polski
szczepka, kambryjskie trylobity

Słowa kluczowe

trylobity
stawonogi
stawonogi morskie
Kambr
Góry Świętokrzyskie

Abstrakt

Trylobity są jednymi z najstarszych morskich stawonogów i najbardziej znanych skamieniałości ery paleozoicznej. Obecnie liczą około 17 tysięcy opisanych gatunków tworzących oddzielny podtyp Trilobita w obrębie typu stawonogi (Arthropoda).

szczepka, kambryjskie trylobity