Promieniotwórczości a rośliny: czy słońce zawsze będzie niezbędne?
Wszechswiat p100laty

Słowa kluczowe

promieniotwórczość
górnictwo radowe
choroba popromienna
Atlantyda
piorun kulisty

Abstrakt

Żadna ze zdobyczy myśli ludzkiej nie objęła odrazu tak szerokich widokręgów, żadna nie wywołała tak głębokich przeistoczeń podstawowych zasad wiedzy, jak odkrycie materyj promieniotwórczych. To też nie upłynęły jeszcze dwa nawet lat dziesiątki od poznania nowej tej 
własności ciał, a już wielka liczba badań nad jej istotą wyodrębnić się zdołała w specyalną o niej naukę — radyologię, której poszczególnemi gałęziami są dzisiaj: radyofizyka, radyochemia, radyoterapia, najmłodszą zaś radyotizyologia.

Wszechswiat p100laty