JAK POWSTAJĄ GUZY MÓZGU ? CZYLI O POŻYTKU BADAŃ CAŁYCH GENOMÓW
Kaminska, jak powstaja guzy mozgu

Słowa kluczowe

guz
guz mózgu
glejak
epigenetyka
leki epigenetyczne

Abstrakt

Nowotwory centralnego układu nerwowego obejmują grupę niezłośliwych i złośliwych nowotworów wywodzących się z różnych komórek układu  nerwowego. Pierwotne guzy mózgu stanowią ponad 2% wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce. Odrębną grupę (guzy  wtórne) stanowią nowotwory innych typów, które mimo iż pierwotnie powstały w innej części ciała, wraz w krwią przedostają się do mózgu i zasiedlają tkankę nerwową zachowując charakterystykę nowotworów, z których się rozwinęły. Glejaki stanowią około 70 procent wszystkich nowotworów wewnątrzczaszkowych i główną przyczynę zgonów w tej grupie guzów mózgu. U dzieci guzy mózgu są po białaczkach jedną z częstszych  chorób nowotworowych, a glejaki stanowią około 20 procent wszystkich nowotworów wieku dziecięcego.

Kaminska, jak powstaja guzy mozgu