SYSTEM LOKALIZACJI PRZESTRZENNEJ W MÓZGU – PIERWSZY ROZSZYFROWANY KOD NEURONALNY
Czajkowski, system lokalizacji przestrzennej mozgu

Słowa kluczowe

orientacja
pamięć przestrzenna
mapa kognitywna
hipokamp
kora śródwęchowa

Abstrakt

Zdolność do orientacji w środowisku i umiejętność przemieszczania się w nim jest bez wątpienia jedną z najważniejszych cech adaptacyjnych w świecie zwierząt. W porównaniu do organizmów osiadłych, zwierzęta poruszające się dysponują znacznie bogatszym repertuarem sposobów na zdobywanie pożywienia, znajdowanie schronienia oraz poszukiwanie partnerów do rozmnażania. W jaki jednak sposób zwierzęta odkrywają i zapamiętują nowe terytoria? Jak używają tej wiedzy dla swoich potrzeb? Aż do połowy XX wieku ogólna wiedza z zakresu neurobiologii i psychologii była niewystarczająca do podjęcia prób naukowego wyjaśnienia fenomenu pamięci przestrzennej.

Czajkowski, system lokalizacji przestrzennej mozgu