DOLINA BARYCZY – MAŁA OJCZYZNA
Tajer, dolina baryczy

Słowa kluczowe

Dolina Baryczy
Polska
Kotlina Milicko-Odolanowska
Kotlina Żmigrodzka

Abstrakt

Kraina umownie zwana Doliną Baryczy stanowi jeden z cenniejszych przyrodniczych obszarów Polski. Jej najbardziej charakterystycznym i wartościowym elementem są wielkie kompleksy stawowe, rozległe lasy i zespoły łąkowe. Na omawiany teren składają się dwie duże jednostki fizjograficzne: Kotlina Milicko-Odolanowska i Kotlina Żmigrodzka. Od północy  graniczą one z Wysoczyzną Leszczyńską, zaś od południa ze wzniesieniami Wału Trzebnickiego (Kocie Góry). Środkiem kotlin płynie rzeka Barycz stanowiąca główną oś  hydrograficzną regionu. Jej długość wynosi 133 km, natomiast dorzecze obejmuje 5534 km2. Spośród nizinnych krajowych rzek wyróżnia ją najniższy  średni spadek, np. różnica poziomów na 10-kilometrowym odcinku między Miliczem a Sułowem nie przekracza 30 cm!

Tajer, dolina baryczy