KSENOTRANSPLANTACJA – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
Badura, Ksenotransplantacja

Słowa kluczowe

ksenotransplantacja
narządy
ksenograf
przeszczep
etyka

Abstrakt

Wraz z rozwojem cywilizacji doszło do rozwoju chorób o zasięgu globalnym, które dotykają ludzi pochodzących głównie z krajów średnio i wysoko zurbanizowanych. Ceną za życie w rozwiniętym państwie jest wzrastająca liczba zachorowań na choroby zwane cywilizacyjnymi, np.: choroby układu oddechowego, choroby sercowo-naczyniowe (choroba wieńcowa, zawał serca, miażdżyca), otyłość, cukrzyca, choroby przewodu pokarmowego, nowotwory i inne.

Badura, Ksenotransplantacja