MONITORING NIE TYLKO W AGENCJI OCHRONY
Binkowski, monitoring...

Słowa kluczowe

ochrona środowiska
środowisko
ekologia
monitoring
PMŚ

Abstrakt

Jednym z najbardziej aktualnych i wciąż rosnących problemów w ochronie środowiska i przyrody jest sprawne monitorowanie obecności zanieczyszczeń oraz ocena konsekwencji, jakie niesie ze sobą ich emisja z przemysłu i gospodarki (Ryc. 1). Znanych jest obecnie wiele metod oceny zanieczyszczenia, ale tylko jedna z nich – biomonitoring – wykorzystuje organizmy żywe i w związku z tym tylko ona mierzy rzeczywisty wpływ zanieczyszczeń na biosferę. 

Binkowski, monitoring...