WPŁYW CYFROWYCH MEDIÓW NA MÓZG
Janicka, cyfrowe media a mozg

Słowa kluczowe

cyfrowy
mózg
media cyfrowe
zapamiętywanie
uzależnienia

Abstrakt

W 2001 roku na łamach University Press ukazał się artykuł, szeroko cytowany w wielu późniejszych publikacjach: „Digital Natives, Digital Immigrans” Marca Prenskiego. Autor artykułu ze zdziwieniem  przyjął fakt, że w szeroko zakrojonej debacie na temat systemu edukacyjnego w Stanach Zjednoczonych nie bierze się pod uwagę faktu, że uczniowie nie są już tymi, dla których system został przewidziany. Stało się to, zdaniem autora, za sprawą rozwoju nowych  technologii i wielogodzinnego kontaktu z nimi. Te doświadczenia sprawiły, że uczniowie urodzeni po 1980 roku myślą i przetwarzają informację inaczej, niż ich poprzednicy. 

Janicka, cyfrowe media a mozg