RZECZ O PARALIŻU SENNYM
Strzelczyk, paraliz senny

Słowa kluczowe

paraliż senny
porażenie przysenne
katalepsja
zaburzenia psychiczne
halucynacje

Abstrakt

Paraliż senny, zwany też porażeniem przysennym jest to zjawisko występujące podczas zasypiania lub podczas przechodzenia ze snu do czuwania, objawiające się porażeniem mięśni (katapleksja) przy jednoczesnym zachowaniu świadomości. Zjawisku temu towarzyszą na ogół nieprzyjemne doznania psychiczne, dźwięki, uczucie bezwładnego spadania, przygniecenia klatki piersiowej lub kończyn, halucynacje wzrokowe i dotykowe. Prawie zawsze towarzyszy  temu uczucie strachu i przyspieszone bicie serca.

Strzelczyk, paraliz senny